تعمیرگاه ستفیکس

آرشیو مطالب : صفحه ی ۲

رئیس جهاد دانشگاهی عنوان كرد؛

پتانسیل راه اندازی دهها رویان برای پیشبرد فناوری های مختلف درکشور

پتانسیل راه اندازی دهها رویان برای پیشبرد فناوری های مختلف درکشور

آرایه بزرگ ترین ماهواره مخابراتی جهان باز شد

آرایه بزرگ ترین ماهواره مخابراتی جهان باز شد

ساخت تجهیزات الکترونیکی با بهره گیری از قارچ!

ساخت تجهیزات الکترونیکی با بهره گیری از قارچ!

تجربه جراحی متفاوت به کمک یک سیستم هوشمند

تجربه جراحی متفاوت به کمک یک سیستم هوشمند
مطالعه ای جدید نشان می دهد

پول واقعا می تواند خوشبختی به همراه بیاورد

پول واقعا می تواند خوشبختی به همراه بیاورد

توانایی اعجاب انگیز بازوی رباتیک آمازون در جابه جایی محصولات

توانایی اعجاب انگیز بازوی رباتیک آمازون در جابه جایی محصولات

یک تاکسی پرنده در نزدیکی پاریس به پرواز درآمد

یک تاکسی پرنده در نزدیکی پاریس به پرواز درآمد
برای شبیه سازی حمل محموله به مریخ؛

۲ محموله ناسا به فضا رفت

۲ محموله ناسا به فضا رفت

کشف بقایای فضاپیمای ناسا در اعماق اقیانوس

کشف بقایای فضاپیمای ناسا در اعماق اقیانوس

مقاومت در مقابل تشعشع های فضایی با سلول های خورشیدی به اندازه یک هزارم موی انسان

مقاومت در مقابل تشعشع های فضایی با سلول های خورشیدی به اندازه یک هزارم موی انسان
SetFix تعمیرکار