مطالب تعمیركار


اسپیس ایکس سنگین ترین ماهواره تاریخ را به فضا می برد

اسپیس ایکس سنگین ترین ماهواره تاریخ را به فضا می برد
توسط سازمان فناوری اطلاعات؛

موانع استفاده از فناوری برای سالمندان در ایران بررسی گردید

موانع استفاده از فناوری برای سالمندان در ایران بررسی گردید
برای هدف گرفتن یك شی درحركت؛

چین موشک مافوق صوت بسیار دقیق می سازد

چین موشک مافوق صوت بسیار دقیق می سازد

دلیل مرگ نورون ها در بیماری پارکینسون چیست؟

دلیل مرگ نورون ها در بیماری پارکینسون چیست؟

استفاده از ایمپلنت قابل کاشت در بدن به جای کارت بانکی!

استفاده از ایمپلنت قابل کاشت در بدن به جای کارت بانکی!

وجود مقادیر بالای مواد خنک کننده خطرناک در سیگارهای الکترونیکی

وجود مقادیر بالای مواد خنک کننده خطرناک در سیگارهای الکترونیکی

ایمنی درمانی بعد از جراحی، از عود کردن سرطان مثانه جلوگیری می کند

ایمنی درمانی بعد از جراحی، از عود کردن سرطان مثانه جلوگیری می کند

راه اندازی نخستین کارخانه حذف کربن اقیانوسی

راه اندازی نخستین کارخانه حذف کربن اقیانوسی

ساخت سیمان از لجن و ادرار!

ساخت سیمان از لجن و ادرار!
با روش جدید صورت گرفت؛

حذف عوامل سرطان زا از آب توسط محققان دانشگاه امیرکبیر

حذف عوامل سرطان زا از آب توسط محققان دانشگاه امیرکبیر
SetFix تعمیرکار