تعمیرگاه ستفیکس
مركز پژوهش های اتاق ایران اعلام كرد

مشکلات اصلی از دید بعضی از فعالان اقتصادی بر مبنای شامخ خرداد ماه

مشکلات اصلی از دید بعضی از فعالان اقتصادی بر مبنای شامخ خرداد ماه

تعمیرکار: گزارش شامخ خرداد ۱۴۰۳ که به همت مرکز پژوهش های اتاق ایران انتشار یافت، به مشکلات اقتصادی از دید تعدادی از فعالان اقتصادی اشاره شده است.


به گزارش تعمیرکار به نقل از ایسنا، بررسی گزارش شامخ مرکز پژوهش های اتاق ایران نشان می دهد: قطعی برق روزانه بخصوص در قسمت صنعت و مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه و همینطور کاهش تقاضای مشتریان داخلی به علت نوسانات قیمتی و نااطمینانی در مورد نتیجه انتخابات، میزان فعالیت کسب و کارها را با کاهش قابل توجهی روبرو کرده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۵.۱ محاسبه شده که نشان داده است سطح فعالیتهای اقتصادی در این ماه نسبت به ماه پیش از آن کاسته شده است. همینطور بر مبنای نتایج بعد از تعدیل فصلی، این شاخص برای خرداد معادل ۴۴.۹ ارزیابی شده که برای دومین ماه پی در پی کاهشی است و در سری تعدیل شده به پایین ترین رقم در ۴۴ ماه رسیده که مبین نامناسب بودن شرایط کسب وکارهای کشور در خرداد ۱۴۰۳ است.
بر طبق این گزارش، در مورد اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه طبق پیشبینی ماه گذشته، سیاست جدید وزارت صمت در مورد سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواد اولیه، شرکت ها را با موانعی روبرو کرده و از سویی عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا در رابطه با بانک مرکزی و گمرک هم بر مشکلات تأمین مواد اولیه افزوده است.
در همین حال به علت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه و نااطمینانی در مورد تصمیمات و سیاست های دولت آتی، تقاضای مشتریان به واسطه نگرانی نسبت به آینده، افت کرده است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی کشور، نشان داده است که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (PMI) در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۵.۱ محاسبه شده است. این شاخص نشان داده است که سطح فعالیتهای اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاسته شده و همینطور بعد از تعدیل فصلی، این شاخص برای خرداد معادل ۴۴.۹ ارزیابی شده است که برای دومین ماه پی در پی کاهشی است و در سری تعدیل شده به پایین ترین مقدار ۴۴ ماهه از مهر ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده که مبین نامناسب شدن شرایط کسب وکارهای کشور در خرداد است.
شاخص «میزان تولید محصول یا عرضه خدمات» بعد از حذف اثر فصلی، ۴۰.۷ به دست آمده که برای سومین ماه پی در پی کاهشی است و کمترین مقدار را در سری تعدیل شده به ثبت رسانده است. علاوه بر تقاضای ضعیف مشتریان، مشکلاتی ازجمله دشواری در تأمین مواد اولیه و قطعی برق، سبب کاهش زیاد تولید در خردادماه شده است.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در خرداد، بعد از حذف اثر فصلی، معادل ۴۲.۱ ارزیابی شده است که مؤید افزایش نرخ کاهش تقاضا نسبت به اردیبهشت است و کمترین مقدار ۳۵ ماهه از تیر ۱۴۰۰ را به ثبت رسانده است. نوسانات قیمتی و نااطمینانی در مورد نتیجه انتخابات و تصمیمات اقتصادی ماه های آتی تقاضای داخلی را تحت تاثیر قرار داده است.
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در خردادماه، معادل ۴۵.۶ ارزیابی شده است و برای چهارمین ماه پی در پی کاهشی است و پایین ترین میزان ۱۶ ماه اخیر از بهمن ۱۴۰۱ را ثبت کرده است. به نظر می آید همان گونه که پیشبینی شده بود سیاست جدید وزارت صمت در مورد سامانه جامع تجارت و ثبت سفارشات مواد اولیه و همینطور عدم تخصیص ارز و مشکلات ترخیص کالا در رابطه با بانک مرکزی و گمرک، بر مشکلات زنجیره تأمین مواد اولیه افزوده است. این در شرایطی است که علیرغم کاهش در رشد قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم موردنیاز شرکت ها، مشکلات در تأمین مواد اولیه شدت بیشتری داشته اند.
دراین میان شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار»، ۴۶.۲ به پایین ترین مقدار ۳۷ ماهه خود از اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است. با کاهش تولید و کمبود مواد اولیه، بنگاه ها به طور عمده از موجودی انبار برای تأمین تقاضای بازار بهره برده اند.
شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» در خردادماه، بعد از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، ۴۳.۲ ارزیابی شده که برای دومین ماه پی در پی کاهشی است و پایین ترین میزان ۳۷ ماهه از اردیبهشت ۱۴۰۰ را به ثبت رسانده است.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در خردادماه، ۴۳.۷ برای دومین ماه پی در پی کاهشی است و به کمترین مقدار ۲۰ ماهه کاسته شده است. دراین میان علاوه بر کاهش سطح تقاضای داخلی و بلاتکلیفی طرف تقاضا در خرید به علت شرایط سیاسی- اقتصادی ماه های آتی پس از انتخابات و تاثیر آن در سیاست گذاری، تقاضای صادراتی هم متأثر از نوسانات قیمتی تحت تاثیر قرار گرفته است.
شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی» در ماه آینده مقدار ۵۹.۱ داشته که کمترین رشد را در سه ماه اخیر ثبت کرده است و خوشبینی فعالان اقتصادی به پایین ترین مقدار ۳ ماهه اخیر رسیده است و تولیدکنندگان به نگرانی های در ارتباط با محیط تقاضا در ماههای آینده و برگزاری انتخابات، بخصوص در ارتباط با چگونگی سیاستگذاری های پیش رو اشاره کرده اند.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر مبنای داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۳، معادل ۴۹.۸ محاسبه شده است. بعد از تعدیل فصلی، این شاخص برای ماه خرداد معادل ۴۶.۳ ارزیابی شده است که مبین بدتر شدن محسوس وضعیت کل بخش صنعت نسبت به اردیبهشت است به صورتی که در سری ۵۷ دوره ای تعدیل شده سومین کمترین مقدار را ثبت کرده و طی ۳۵ ماه اخیر کمترین مقدار بوده است. در خرداد ۱۱ رشته فعالیت صنعتی (از ۱۲ رشته فعالیت صنعتی) با کاهش شاخص روبرو بوده اند.
شاخص «مقدار تولید محصولات» بعد از تعدیل فصلی ۴۵.۴ محاسبه شده است و پایین ترین میزان ۱۷ ماهه از دی ۱۴۰۱ را ثبت کرده است. به نظر می آید با عنایت به مشکلات در زنجیره تأمین مواد اولیه، قطعی برق در قسمت تولید و همینطور کاهش تقاضای مشتریان، بنگاه ها هم در سطوح پایین تولید خود فعالیت می نمایند.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در ماه خرداد بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۲.۲، ارزیابی شده است و کمترین مقدار ۲۸ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. بر این اساس تقاضای مشتریان در این ماه برای سومین ماه پی در پی کاهشی بوده است. به دنبال نوسانات نرخ ارز طی ماه های گذشته و نااطمینانی سیاسی-اقتصادی، تقاضای مشتریان با کاهش روبرو شده است.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در خردادماه، بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۳.۸ ارزیابی شده است و برای چهارمین ماه پی در پی کاهشی بوده و کمترین مقدار در ۱۶ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. علیرغم کاهش نرخ رشد قیمت مواد اولیه، همچنان به علت عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه و سیاست جدید وزارت صمت در مورد ثبت سفارشات و موانع بانک مرکزی در ترخیص کالا از گمرک، تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه با محدودیت مواجه کرده است.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در خردادماه، بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۹.۴ ارزیابی شده است که مبین کاهش در موجودی انبار به کمترین مقدار ۱۶ ماهه اخیر است. با عنایت به مشکلات تأمین مواد اولیه و کاهش تولید و قطعی برق، شرکت ها برای تأمین تقاضا از موجودی انبار به میزان بیشتری بهره برده اند.
شاخص «میزان فروش محصولات» در خرداد، بعد از حذف اثر فصلی، معادل ۴۰.۸ ارزیابی شده است و برای چهارمین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است. این شاخص با شدت بیشتری در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته و در سری تعدیل شده ۶۹ دوره در صنعت سومین کمترین مقدار را داشته و کمترین مقدار ۳۵ ماهه را ثبت کرده است. میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیتهای صنعت با کاهش زیادی روبرو بوده است.

مشکلات اصلی از دید بعضی از فعالان اقتصادی در خرداد ۱۴۰۳
- واردت مواد اولیه و ثبت سفارشات در سامانه جامع تجارت بخصوص از جانب وزارت صمت با محدودیت ها و دشواری های زیادی روبرو است، از طرفی با عنایت به محدودیت های تخصیص ارز به تولیدکننده، در تأمین مواد اولیه برای بنگاه های کوچک تر مشکلات بیشتری ایجاد می شود.
- مشکل در زنجیره تأمین مواد اولیه و تولید به علت محدودیت های بوجود آمده از جانب دستگاههای اجرایی مانند بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت در اغلب شرکت ها وجود دارد. طولانی شدن فرایند تخصیص ارز از بانک مرکزی زنجیره تأمین مواد اولیه را با مشکل روبرو کرده است.
- در خردادماه قطعی برق و کمبود مواد اولیه مشکل اصلی خیلی از شرکت هاست که قطعی های برق در صنایعی مانند صنایع غذایی ضرر و زیان بیشتری به همراه دارد.
- مشکلاتی در سامانه مؤدیان مالیاتی برای ثبت عامل های خریدوفروش وجود دارد که باید سریع حل شود.
- به علت عدم ثبات سیاسی و قیمتی در بازار، فروش شرکت ها کم شده و خیلی از مشتریان برای خرید، منتظر تثبیت شرایط هستند.1403/04/18
12:31:25
5.0 / 5
1008
تگهای خبر: اقتصادی , خدمات , خرید , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
لینک دوستان تعمیركار
SetFix تعمیرکار