تعمیرگاه ستفیکس
بر اساس پیش نویس نقشه اعلام شد؛

طراحی بیشتر از ۱۶۰ اقدام و پروژه برای توسعه هوش مصنوعی در کشور

طراحی بیشتر از ۱۶۰ اقدام و پروژه برای توسعه هوش مصنوعی در کشور

تعمیرکار: به گزارش تعمیرکار، چارچوب ملی حاکمیت هوش مصنوعی در پیش نویس نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی عرضه شده و بیشتر از ۱۶۰ اقدام و فعالیت و پروژه برای توسعه هوش مصنوعی در کشور در نظر گرفته شده است.


به گزارش تعمیرکار به نقل از مهر، پیش نویس نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی از جانب پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است. در مقدمه این پیش نویس آمده است: یکی از مهم ترین تغییراتی که در سده اخیر در همه بخشهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی و در سطوح مختلف فردی، سازمانی و اجتماعی در جوامع مختلف شایع شده، توسعه هوش مصنوعی است. فعالیت ها و پروژه های در رابطه با هر یک اقدامات به تفکیک در پیش نویس نقشه راه توسعه ملی هوش مصنوعی آمده است. جداول مربوط به فعالیتها/ پروژه های در رابطه با هریک از اقدامات به تفصیل در زیر آمده است. الف) فعالیتها/ پروژه های مرتبط جهت تحقق راهبرد ارتقای محیط تحقیق و توسعه اقدام/ پروژه عنوان اقدام ۱ جهت دهی پژوهش های حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۱ مشخص کردن حوزه های اولویتدار تحقیق و پژوهش در زمینه هوش مصنوعی در کشور پروژه/ فعالیت ۲ ایجاد شبکه همکاری علمی و تحقیقاتی بین دانشگاهها، بخش خصوصی، بخش عمومی، سرمایه گذاران و آزمایشگاهها در حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۳ ایجاد کارگروه های مختلف در بدنه دولت در حوزه های اولویتدار برای تعریف طرح های تحقیقاتی به روز و مورد نیاز کشور در زمینه هوش مصنوعی و ابلاغ به پژوهشگاهها، دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی پروژه/ فعالیت ۴ اعطای گرنت، جایزه و حمایت های مالی و معنوی در طرح های تحقیقاتی در امتداد نیاز کشور پروژه/ فعالیت ۵ شناسایی و عرضه موارد کاربردی هوش مصنوعی در قسمت صنعت و دولت به عنوان موضوعات تحقیقاتی حوزه هوش مصنوعی به فعالان مرتبط پروژه/ فعالیت ۶ راهبری متمرکز پژوهشهای حوزه هوش مصنوعی اقدام ۲ تأمین مالی پایدار، هدفمند و مستمر از پژوهش های حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد سازوکارهای لازم جهت ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی پروژه/ فعالیت ۲ اعطای تسهیلات مالی، کمک های بلاعوض، گرنت، جایزه و حمایت های مالی و معنوی در طرحهای تحقیقاتی هوش مصنوعی در امتداد نیاز کشور پروژه/ فعالیت ۳ ایجاد سازوکارهای به کارگیری مدل مشارکت عمومی - خصوصی در تأمین مالی پژوهش های هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۴ اختصاص قسمتی از بودجه های تحقیقاتی دستگاه های اجرایی به امر تحقیق و پژوهش درحوزه هوش مصنوعی اقدام ۳ تأمین زیرساخت های پژوهشی موردنیاز برای انجام پژوهش های اثربخش در حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد سازوکارهای عرضه زیرساخت های پردازشی و ذخیره سازی جهت استفاده محققان هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۲ ایجاد سازوکارهای دسترسی به پلت فرم های توسعه کاربردها و به اشتراک گذاری داده برای محققین پروژه/ فعالیت ۳ ایجاد سازوکارهای دسترسی به لابراتوار های تخصصی هوش مصنوعی برای محققین اقدام ۴ راه اندازی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی و مراکز تحقیقاتی تخصصی در حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۱ راه اندازی مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۲ راه اندازی مراکز تحقیقاتی و لابراتوار های هوش مصنوعی در مراکز استان اقدام ۵ بالابردن سطح دانش و پژوهش و ارتقا منابع انسانی در حوزه هوش مصنوعی در کشور پروژه/ فعالیت ۱ جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه هوش مصنوعی توسط مراکز تحقیقاتی در رابطه با هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۲ متناسب سازی سرفصل دروس دانشگاهی با موضوعات تحقیقاتی به روز جهانی پروژه/ فعالیت ۳ برگزاری کارگاه، همایش و سمپوزیوم در حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۴ دعوت از اساتید و دانشمندان مطرح در حوزه هوش مصنوعی و برگزاری دوره توسط آنها پروژه/ فعالیت ۵ اعزام دانشجو و اساتید کشور به کشورهای پیشرو در زمینه هوش مصنوعی برای فرصت مطالعاتی پروژه/ فعالیت ۶ برگزاری مسابقات و اهدای جایزه معتبر برای بالابردن انگیزه محققان و پژوهشگران اقدام ۶ توسعه و تقویت ارتباطات صنعت و بخش دولتی با دانشگاهها پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد مکانیزم هایی برای انتقال دستاوردهای تحقیقاتی به صنایع پروژه/ فعالیت ۲ ایجاد سازوکارهای حمایتی برای توسعه مراکز تحقیقات و نوآوری جدید هوش مصنوعی توسط کسب و کارهای بزرگ فناوری کشور پروژه/ فعالیت ۳ ایجاد شبکه همکاری علمی و تحقیقاتی بین دانشگاهها، بخش خصوصی، بخش عمومی، سرمایه گذاران و آزمایشگاهها در حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۴ ایجاد کارگروه های مشترکی از میان دانشگاهیان و متخصصان صنعت جهت حل مسائل و مشکلات صنایع با بهره گیری از هوش مصنوعی اقدام ۷ ارتقای روابط بین الملل در زمینه تحقیقات، پژوهش و توسعه در حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد سازوکارهای همکاری با مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه ها، دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی بین المللی پروژه/ فعالیت ۲ ایجاد انجمن، گروه و... در زمینه توسعه و تحقیق هوش مصنوعی در سطح بین المللی پروژه/ فعالیت ۳ ایجاد مجله معتبر علمی و پژوهشی بین المللی در زمینه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۴ انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بین المللی پروژه/ فعالیت ۵ برگزاری همایش، کنفرانس، نشست و... در سطح بین الملل و دعوت از دانشمندان و محققان بین المللی جهت شرکت در این همایشها و کنفرانسها پروژه/ فعالیت ۶ بهبود روابط بین الملل در سطح دانشگاهها و پژوهشگاه ها برای توسعه و فرامرزی کردن تحقیقات و پژوهش ب) فعالیت ها/ پروژه های مرتبط جهت تحقق راهبرد تقویت ظرفیت نیروی انسانی برای توسعه هوش مصنوعی اقدام/ پروژه عنوان اقدام ۱ ارتقا دانش افراد مختل جامعه در حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۱ تدوین سرفصل های درسی عرضه دانش مقدماتی هوش مصنوعی برای دانش آموزان پروژه/ فعالیت ۲ آموزش دوره های مختلف هوش مصنوعی برای کارکنان دولت پروژه/ فعالیت ۳ آموزش هوش مصنوعی به معلمان پروژه/ فعالیت ۴ تدوین سرفصل های درسی آموزش دانش مقدماتی هوش مصنوعی در رشته های غیرمرتبط پروژه/ فعالیت ۵ آگاهی رسانی در رابطه با مزایای استفاده از هوش مصنوعی برای آحاد جامعه پروژه/ فعالیت ۶ برگزاری همایش های در رابطه با هوش مصنوعی با حضور نمایندگانی از سمت دولت وصنعت جهت آگاهی از کاربردها، روندها و حوزه های هوش مصنوعی اقدام ۲ ارتقای مهارت متقاضیان یادگیری هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد رشته هوش مصنوعی در مدارس فنی و حرفه ای پروژه/ فعالیت ۲ شناسایی استعدادهای برتر کشور و آموزش جوانان باانگیزه در زمینه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۳ ایجاد منابع و دروس آنلاین برای یادگیری هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۴ ایجاد رشته هوش مصنوعی در سطح کارشناسی پروژه/ فعالیت ۵ پشتیبانی از راه اندازی مراکز آموزشی در حوزه هوش مصنوعی اقدام ۳ ارتقای کیفیت آموزش هوش مصنوعی در آموزش عالی پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد محتوای درسی باکیفیت جهانی برای رشته های در رابطه با هوش مصنوعی اقدام ۴ تقویت زیرساخت های آموزشی حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد بستر آموزشی مختص هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۲ ایجاد مفاد آموزشی مجانی هوش مصنوعی در سطح وب برای دسترسی عمومی پروژه/ فعالیت ۳ ایجاد سازوکارهای عرضه حمایت های لازم جهت راه اندازی آکادمی هوش مصنوعی در شرکت های بزرگ کشور بمنظور برگزاری دوره های کارآموزی و تربیت نیروی متخصص موردنیاز خود پروژه/ فعالیت ۴ ایجاد مراکزی با هدف خوداشتغالی برای فریلنسرها و واحدهای تک نفره اقدام ۵ بررسی اثرات هوش مصنوعی بر نیروی انسانی در مشاغل مختلف پروژه/ فعالیت ۱ بررسی دقیق آثار هوش مصنوعی با مشاغل مختلف و برنامه ریزی برای مقابله با ریسک های جایگزینی نیروی کار پروژه/ فعالیت ۲ تأسیس شورای توانمندسازی نیروی کار برای تربیت نیروی کار نسل آینده در حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۳ بررسی اثرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هوش مصنوعی ج) فعالیتها/ پروژه های مرتبط جهت تحقق راهبرد توسعه و تقویت کسب و کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی اقدام/ پروژه عنوان اقدام ۱ شناسایی و پشتیبانی از شرکت های توانمند در حوزه های کاربردی اولویتدار هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد سازوکارهای حمایتی در زمینه بیمه ای، مالیاتی، واردات کالا و تجهیزات از کسب وکارهای نوپا در حوزه های کاربردی اولویتدار هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۲ ایجاد سازوکارهای حمایتی برای توسعه مراکزتحقیقات و نوآوری جدید هوش مصنوعی توسط کسبوکارهای بارگ فناوری کشور پروژه/ فعالیت ۳ ایجاد سازوکارهای پشتیبانی از شرکتهای تبدیل کننده سریع یافته های علمی حوزه هوش مصنوعی به محصولات و خدمات اقدام ۲ آگاهی رسانی موارد کاربردی هوش مصنوعی برای شرکت ها و کسب وکارها پروژه/ فعالیت ۱ معرفی موارد کاربردی دستگاهها و سازمان های دولتی به کسب وکارها پروژه/ فعالیت ۲ برگزاری رویدادهای در رابطه با شناسایی نیاز صنعت در حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۳ برگزاری رویدادهای چالش نوآوری پروژه/ فعالیت ۴ برگزاری رویدادهای به همرسانی کسب وکارها و متقاضیان اقدام ۳ شکل دهی محیط رقابتی برای شرکت های کوچک و متوسط در حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۱ برگزاری مسابقات و کمک به تجاری سازی ایده ها پروژه/ فعالیت ۲ کمک به حضور شرکتها در مسابقات بین المللی در حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۳ ایجاد سازوکارهای اعطای گرنت های تحقیق و توسعه به شرکت های برتر فعال در حوزه های اولویتدار هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۴ اجرای برنامه های شتابدهی جهت استفاده نوآورانه از هوش مصنوعی اقدام ۴ عرضه زیرساخت های موردنیاز توسعه هوش مصنوعی به کسب وکارها پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد و تجهیز لابراتوار های مجهز برای تحقیق و توسعه و تست محصولات هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۲ ایجاد سازوکارهای دسترسی کسب وکارها به داده های موردنیاز آنها پروژه/ فعالیت ۳ ایجاد سازوکارهای دسترسی سهل جهت استفاده کسب وکارها از لابراتوار های هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۴ ایجاد سازوکارهای تأمین فضای استقرار برای کسب و کارهای حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۵ عرضه خدمات مشاورهای به کسب و کارهای حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۶ ایجاد سازوکارهای تأمین فضای زیرساخت محاسباتی و ذخیره سازی برای کسب و کارهای حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۷ ایجاد مراکز نوآوری و مراکز رشد هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۸ ایجاد سازوکارهای تشویقی برای کسب وکارها جهت آموزش و فراگیری هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۹ ایجاد سازوکارهای ترغیب صندوق های مختلف فعال در زمینه تأمین مالی کسب وکارهای نوآورانه جهت سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۱۰ ایجاد مراکزی با هدف خوداشتغالی برای فریلنسرها و واحدهای تک نفره پروژه/ فعالیت ۱۱ شناسایی استعدادهای کارآفرینی در مدارس و دانشگاهها و عرضه امکانات به آنها پروژه/ فعالیت ۱۲ پشتیبانی از تحقیق و توسعه کسب وکارها در حوزه های اولویتدار هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۱۳ پشتیبانی از ایجاد صندوق های خطرپذیر در حوزه هوش مصنوعی د) فعالیتها/ پروژه های مرتبط جهت تحقق راهبرد توسعه همکاریهای فناورانه و انتقال فناوری اقدام/ پروژه عنوان اقدام ۱ انجام همکاریهای فناورانه بین المللی پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد سازوکارهای تشویق شرکت های خارجی به مشارکت در کارهای در رابطه با هوش مصنوعی (ایجاد مراکز تحقیقاتی درون کشور، تعریف پروژه های مشترک حوزه هوش مصنوعی با کشورهای پیشرو، سرمایه گذاری های مشترک در حوزه هوش مصنوعی) پروژه/ فعالیت ۲ تشویق محققان و فعالان حوزه هوش مصنوعی به تعامل خارجی با دیگر کشورها پروژه/ فعالیت ۳ برگزاری و حضور در نشست های عمومی و تخصصی هوش مصنوعی در سطح بین المللی پروژه/ فعالیت ۴ تقویت روابط با متخصصان مهاجر هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۵ ایجاد سازوکارهای لازم برای صادرات خدمات مهندسی در حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۶ اعزام کارآموز در قسمت های مختلف صنعتی به خارج از کشور ه) فعالیتها/ پروژه های مرتبط جهت تحقق راهبرد ایجاد محیط قانونی و اخلاقی پویا و پاسخگو برای هوش مصنوعی اقدام/ پروژه عنوان اقدام ۱ تدوین قوانین و مقررات در حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۱ توسعه و بازبینی قوانین و مقررات حریم خصوصی، مالکیت فکری و دسترسی و به اشتراک گذاری داده، محدودسازی قدرت دارندگان داده های حجیم (امنیت، داده های باکیفیت، جلوگیری از نقض محافظت از داده، پروفایلینگ و تصمیم گیری خودکار تشویق و ترغیب به اشتراک گذاری داده ها و... ) بمنظور رفع چالش های توسعه و کاربرد هوش مصنوعی در این عرصه پروژه/ فعالیت ۲ صدور تأییدیه برای شرکت های بهره مند از اطلاعات کاربران بمنظور اطمینان کاربران از حسن استفاده از داده های آنها پروژه/ فعالیت ۳ تدوین چارچوبی برای ممیزی هوش مصنوعی و اطمینان از انطباق آن با اصل محافظت از داده ها و حریم خصوصی پروژه/ فعالیت ۴ ایجاد مشارکت های عمومی و مکانیزم های بازخوردگیری بمنظور شناسایی ریسک های هوش مصنوعی و اصلاح قوانین و مقررات موجود پروژه/ فعالیت ۵ تدوین مقررات مربوط به مسئولیت محصولات و خدمات توسعه داده شده در حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۶ ایجاد سازوکارهای صدور سفارش های مقطعی بمنظور اطمینان از عدم نقض مقررات پروژه/ فعالیت ۷ تدوین سازوکارهای ایجاد، مدیریت و نظارت با بازار داده اقدام ۲ تدوین استانداردهای هوش مصنوعی بمنظور افزایش ایمنی و امنیت استفاده از هوش مصنوعی و جلوگیری از ریسک های محتمل پروژه/ فعالیت ۱ توسعه استانداردها، الزامات و معیارهای فنی هوش مصنوعی جهت ایجاد قابلیت تعامل بین سیستم های هوش مصنوعی با بهره بردن از مشارکت جامعه هوش مصنوعی و رصد استانداردهای بین المللی پروژه/ فعالیت ۲ عرضه گواهینامه و نشان کیفیت برای مساعدت با پیاده سازی استانداردهای استفاده و توسعه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۳ توسعه و ارتقای سیستم های تست و ارزیابی، صلاحیت سنجی و استانداردسازی محصولات استفاده کننده از هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۴ تدوین اصول مدیریت قراردادها (قرارداد فیمابین، توافقنامه سطح خدمات و...) بمنظور حصول اطمینان از پاسخگویی به ملاحظات هوش مصنوعی (لزوم شفافیت، مسئولیت پذیری، پیشبینی پذیری، نتایج نامطلوب و...) اقدام ۳ تدوین اصول اخلاقی توسعه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۱ تدوین چارچوب اخلاقی مرجع جهت توسعه هوش مصنوعی اخلاق مدار پروژه/ فعالیت ۲ ایجاد کمیته اخلاق هوش مصنوعی متشکل از بازیگران مرتبط در زمینه مسائل اخلاقی هوش مصنوعی و) فعالیتها/ پروژه های مرتبط جهت تحقق راهبرد راه اندازی زیرساختها و سکوهای موردنیاز توسعه هوش مصنوعی اقدام/ پروژه عنوان اقدام ۱ توسعه زیرساختهای پردازشی سریع توسط مرکز توسعه هوش مصنوعی در ۵ استان کشور پروژه/ فعالیت ۱ امکان سنجی و مکان یابی محل ایجاد مراکزر ایانش سریع هوش مصنوعی کشور پروژه/ فعالیت ۲ ایجاد خوشه های GPU در مراکز استانها (حداقل ۵ استان) پروژه/ فعالیت ۳ ایجاد ابرهایی با قابلیت به اشتراک گذاری خدمات پردازشی GPU، ابرارهای توسعه و خدمات ابری هوش مصنوعی به توسعه دهندگان هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۴ آماده سازی ابزارها و بسترهای متن باز امن با پیکره ابرها برای توسعه دهندگان هوش مصنوعی کشور اقدام ۲ حمایت دولت از بخش خصوصی در جهت گسترش زیرساخت های پردازشی سریع پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد سازوکارهای لازم برای عرضه تسهیلات به توسعه دهندگان زیرساخت های پردازشی جهت ایجاد خوشه های GPU اقدام ۳ توسعه بسترهای ذخیره سازی کلان داده پروژه/ فعالیت ۱ تعیین الزامات مراکز ذخیره سازی و نگهداری داده برای توسعه هوش مصنوعی کشور (ظرفیت، شبکه، محل، تعداد مراکز داده، امنیت، محل استقرار و....) پروژه/ فعالیت ۲ ایجاد مرکز داده برای نگهداری داده ها و اطلاعات پایه ای توسعه هوش مصنوعی و داده های اتخاذ شده از دستگاه های دولتی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (بالابردن امنیت و قابلیت اطمینان مراکز داده کشور برای اطمینان مشتریان بویژه بخش عمومی) پروژه/ فعالیت ۳ ایجاد سازوکار بررسی و عرضه گواهی استاندارد مراکز داده موجود در امتداد تحقق و پاسخگویی نیاز هوش مصنوعی کشور (امنیت، قابلیت اطمینان و... ) پروژه/ فعالیت ۴ توسعه خدمات پیاده سازی کلان داده مبتنی با ابر در امتداد جمع آوری، نگهداری و انتقال دیتای حجیم برای کمک به توسعه دهندگان هوش مصنوعی اقدام ۴ ایجاد و توسعه لابراتوار های تخصصی مجهز به ابزارهای مختلف هوش مصنوعی جهت تحقیق و توسعه در زمینه های مختلف هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد سازوکار عرضه تسهیلات برای ایجاد لابراتوار های تخصصی هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۲ ایجاد بستر جمع آوری دادگان های تحقیقاتی از آزمایشگاهها و به اشتراک گذاری آنها پروژه/ فعالیت ۳ ایجاد آزمایشگاهی مرجع برای جمع آوری و نگهداری دادگان حساس با دسترسی محدود و حفاظت شده برای در اختیار گذاشتن آن به توسعه دهندگان هوش مصنوعی اقدام ۵ ایجاد سکوها (پلتفرم) و ابزارهای پایه توسعه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۱ شناسایی حوزه های موردنیاز کشور در توسعه سکوها و ابزارهای پایه هوش مصنوعی بومی پروژه/ فعالیت ۲ توسعه سکوهای امن و ابزارهای پایه پردازش زبان فارسی و بومی پروژه/ فعالیت ۳ توسعه سکوها و ابزارهای پایه پردازش داده های علوم اسلامی و زبان عربی اقدام ۶ بومی سازی، داخلی سازی و بروزرسانی ابزارهای پایه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۱ تدوین نقشه راه فناوری های بومی هوش مصنوعی (کلان داده ها، ابزارها و...) پروژه/ فعالیت ۲ ایجاد و اکتساب فناوری های بومی هوش مصنوعی (کلان داده ها، ابزارها و...) پروژه/ فعالیت ۳ طراحی راهکارهای مقابله با تحریم های ظالمانه در حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۴ پیاده سازی راهکارهای مقابله با تحریم های ظالمانه در حوزه هوش مصنوعی اقدام ۷ تأمین پهنای باند لازم برای انتقال کلان داده پروژه/ فعالیت ۱ تدوین طرح ارتقا پهنای باند برای مراکز پردازشی و مصرف کنندگان کلان داده در کشور پروژه/ فعالیت ۲ ارتقا پهنای باند برای مراکز پردازشی و مصرف کنندگان کلان داده در کشور ز) فعالیتها/ پروژه های مرتبط جهت تحقق راهبرد ایجاد، جمع آوری و به اشتراک گذاری داده های باکیفیت بالا اقدام/ پروژه عنوان اقدام ۱ گسترش زیرساخت های اشتراک گذاری و بازکردن داده ها و مدیریت آنها پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد چارچوب و سازوکار بازکردن (بی نام کردن و حفظ حریم خصوصی) داده های دولتی و خصوصی برای استفاده در توسعه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۲ طراحی و ایجاد دریاچه داده امن و استاندارد به عنوان محلی یکپارچه برای نگهداری و به اشتراک گذاری داده های بخش عمومی و خصوصی و داده های پایه موردنیاز توسعه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۳ ایجاد سازوکارهای حمایتی برای بازکردن و به اشتراک گذاری داده توسط ذینفعان مختلف و دارندگان داده پروژه/ فعالیت ۴ ایجاد استانداردهای تولید، نگهداری و انتقال داده برای تسهیل و تسایع توسعه هوش مصنوعی اقدام ۲ گسترش زیرساخت های تولید و جمع آوری داده پروژه/ فعالیت ۱ عرضه چارچوب و سازوکاری برای تولید و جمع آوری داده با کیفیت برای توسعه دهندگان هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۲ ایجاد دادگان های بومی و مربوط به زبان فارسی پروژه/ فعالیت ۳ آزادسازی دادگان های بومی پروژه/ فعالیت ۴ فرهنگ سازی و تشویق عموم مردم به ایجاد و تولید محتوای بومی ح) فعالیتها/ پروژه های مرتبط جهت تحقق راهبرد توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه های اولویتدار اقدام/ پروژه عنوان اقدام ۱ به کارگیری هوش مصنوعی در اقتصاد (پیشبینی اقتصاد کلان با بهره گیری از کلان داده ها، شناسایی تقلبات و پولشویی بانک، پردازش ادعاهای خسارت، مدیریت بازار سرمایه، مبارزه با فرار مالیاتی، تطبیق مقررات، ...) پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در اقتصاد پروژه/ فعالیت ۲ تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در اقتصاد پروژه/ فعالیت ۳ پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در اقتصاد اقدام ۲ به کارگیری هوش مصنوعی در حمل و نقل و مدیریت شهری (مدیریت جاده ها، مدیریت خدمات هوایی، مدیریت ترافیک، مدیریت پسماند، نظارت بر کیفیت هوا، ...) پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در حمل و نقل و مدیریت شهری پروژه/ فعالیت ۲ تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در حمل و نقل و مدیریت شهری پروژه/ فعالیت ۳ پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در حمل و نقل و مدیریت شهری اقدام ۳ به کارگیری هوش مصنوعی در سیستم سلامت (رصد زنجیره دارو و تجهیزات پزشکی، تشخیص بیماری، مدیریت بهداشت و درمان، تحقیق و توسعه، مراقبت از بیمار و..) پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در سیستم سلامت پروژه/ فعالیت ۲ تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در سیستم سلامت پروژه/ فعالیت ۳ پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم سلامت اقدام ۴ به کارگیری هوش مصنوعی در امتداد کاهش مسائل زیست محیطی (بحران آب، اثرات ناشی از بحران آب، آلودگی هوا، مدیریت بحران های طبیعی و...) پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در کاهش مسائل زیست محیطی پروژه/ فعالیت ۲ تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در کاهش مسائل زیست محیطی پروژه/ فعالیت ۳ پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در امتداد کاهش مسائل زیست محیطی اقدام ۵ به کارگیری هوش مصنوعی در کشاورزی (رصد محصولات راهبردی، پیشبینی عملکرد محصولاتی چون گندم، برنج و...، شناسایی بیماریها، شناسایی کیفیت محصولات، ...) پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در کشاورزی پروژه/ فعالیت ۲ تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در کشاورزی پروژه/ فعالیت ۳ پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در کشاورزی اقدام ۶ به کارگیری هوش مصنوعی در مدیریت مسائل اجتماعی (فساد، بحران اعتماد، تبعیض، حاشیه نشینی، شکاف بین مردم و مسئولان، ...) پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در مدیریت مسائل اجتماعی پروژه/ فعالیت ۲ تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در مدیریت مسائل اجتماعی پروژه/ فعالیت ۳ پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در مدیریت مسائل اجتماعی اقدام ۷ به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت، معدن و تجارت (مدیریت زنجیره تأمین در صنایع، رباتیک، بهینه سازی فرایندها و...) پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت، معدن و تجارت پروژه/ فعالیت ۲ تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت، معدن و تجارت پروژه/ فعالیت ۳ پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت، معدن و تجارت اقدام ۸ به کارگیری هوش مصنوعی در آموزش (شخصی سازی آموزش، مدیریت عملکرد دانش آموزان، به کارگیری بازیسازی در یادگیری، ...) پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در آموزش پروژه/ فعالیت ۲ تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در آموزش پروژه/ فعالیت ۳ پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در آموزش اقدام ۹ به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پروژه/ فعالیت ۲ تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پروژه/ فعالیت ۳ پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام ۱۰ به کارگیری هوش مصنوعی در انرژی (مدیریت منابع آب، مدیریت ارزیابی زمین شناسی نفت و گاز، مدیریت انتقال و توزیع نفت و گاز، مدیریت تولید و ذخیره سازی و مصرف برق و...) پروژه/ فعالیت ۱ ایجاد کمیته راهبری به کارگیری هوش مصنوعی در انرژی پروژه/ فعالیت ۲ تدوین نقشه راه به کارگیری هوش مصنوعی در انرژی پروژه/ فعالیت ۳ پیاده سازی کاربردهای هوش مصنوعی در انرژی خ) فعالیتها/ پروژه های مرتبط جهت تحقق راهبرد مدیریت و راهبری برنامه توسعه ملی هوش مصنوعی اقدام/ پروژه عنوان اقدام ۱ راهبری برنامه توسعه ملی هوش مصنوعی و نظارت بر اجرای آن پروژه/ فعالیت ۱ تدوین نظام فنی و اجرایی برنامه توسعه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۲ راه اندازی نظام راهبری و پایش برنامه توسعه ملی هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۳ تدوین چارچوب ملی حاکمیت هوش مصنوعی (یکپارچگی، امنیت و..) پروژه/ فعالیت ۴ پایش و ارزیابی بکارگیری چارچوب های حاکمیت هوش مصنوعی در سازمان های دولتی پروژه/ فعالیت ۵ بروزرسانی نقشه راه توسعه هوش مصنوعی اقدام ۲ انجام مطالعات راهبردی در حوزه تأثیرگذاری هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال پروژه/ فعالیت ۱ بالابردن ضریب نفوذ هوش مصنوعی و عرضه راهکارهای لازم جهت ارتقا ضریب نفوذ در زیربخش ها و صنایع مختلف در کشور پروژه/ فعالیت ۲ بررسی نقش AI در توسعه حجم تجارت خارجی کشور و عرضه برنامه جهت ارتقا تجارت در حوزه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۳ شناسایی و برآورد هزینه های موجود در رابطه با گذار به اقتصاد مبتنی با هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۴ شناسایی و برآورد هزینه ها و راهکارهای حمایتی از جامعه صدمه پذیر از توسعه هوش مصنوعی پروژه/ فعالیت ۵ عرضه راهکارهای عملیاتی بهره گیری از هوش مصنوعی در توسعه شفافیت اقتصادی در کشور نقشه راه توسعه هوش مصنوعی در هر بخش دارای فاکتورهای کمی هم است.


منبع:

1401/08/07
08:03:09
5.0 / 5
377
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
لینک دوستان تعمیركار
SetFix تعمیرکار