آرشیو مطالب : تلویزیون

مترجم گوگل بزودی گفتار را هم ترجمه می كند

مترجم گوگل بزودی گفتار را هم ترجمه می كند
در خانه نوآوری تعلیم و تربیت؛

رویداد نوآوری تكانش برای حل مسائل تعلیم و تربیت

رویداد نوآوری تكانش برای حل مسائل تعلیم و تربیت

نخستین روستایی كه كل انرژی آن توسط خورشید تامین می شود

نخستین روستایی كه كل انرژی آن توسط خورشید تامین می شود
۲۰۲۱ عرضه می شود؛

خودروی جدید با نمایشگر ۳۸ اینچی روی داشبورد

خودروی جدید با نمایشگر ۳۸ اینچی روی داشبورد

۴۰ درصد خریدهای بلك فرایدی با گوشی انجام شد

۴۰ درصد خریدهای بلك فرایدی با گوشی انجام شد

رونمایی فیسبوك از سه محصول جدید

رونمایی فیسبوك از سه محصول جدید

آواتارهای چینی این دفعه كتاب صوتی می خوانند

آواتارهای چینی این دفعه كتاب صوتی می خوانند

تهدید جان فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی

تهدید جان فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی
گزارش تعمیركار از انسان های آهن ربایی

راز مرد مغناطیسی عصر جدید چه بود؟

راز مرد مغناطیسی عصر جدید چه بود؟
با قابلیت طراحی انسان؛

اولین ربات هنرمند ساخته شد

اولین ربات هنرمند ساخته شد
گزارش فناوری مهر؛

مهمترین خطاهای ماهواره ای دنیا، شركتهایی كه در پرتاب شكست خوردند

مهمترین خطاهای ماهواره ای دنیا، شركتهایی كه در پرتاب شكست خوردند

اندازه گیری دقیق تر زمان با ساعت های اتمی

اندازه گیری دقیق تر زمان با ساعت های اتمی

مشخصات كامپیوتر های جدید اپل لو رفت

مشخصات كامپیوتر های جدید اپل لو رفت
با ساخت الكترودهای سازنده عطر

ارسال بو با استفاده از اینترنت ممكن می شود؟!

ارسال بو با استفاده از اینترنت ممكن می شود؟!
SetFix تعمیرکار