مطالب تعمیركار

تأثیر چاقی بر حملات میگرنی بیشتر در كودكان

تأثیر چاقی بر حملات میگرنی بیشتر در كودكان

تحقیقات ارتش آمریكا برای ساخت بالگردهای ساكت

تحقیقات ارتش آمریكا برای ساخت بالگردهای ساكت
به دنبال شكایت صورت گرفت؛

تحقیق در مورد امنیت خودرو های تسلا در آمریكا

تحقیق در مورد امنیت خودرو های تسلا در آمریكا
به صورت تلفنی و مجازی محقق می شود؛

عرضه خدمات صندوق نوآوری در روزهای تعطیلات

عرضه خدمات صندوق نوآوری در روزهای تعطیلات

متد جدیدی برای محافظت از زنبورهای عسل در مقابل آفت كش ها

متد جدیدی برای محافظت از زنبورهای عسل در مقابل آفت كش ها

واكسن كرونای دانشگاه آكسفورد به بررسی های بیشتری نیاز دارد

واكسن كرونای دانشگاه آكسفورد به بررسی های بیشتری نیاز دارد

زمین از منظر فضا بعلاوه فیلم

زمین از منظر فضا بعلاوه فیلم
در یك شركت دانش بنیان؛

فرآورده گیاهی محرك رشد طیور تولید شد

فرآورده گیاهی محرك رشد طیور تولید شد

آیا متخصصان هم ایمنی واكسن های كرونا را تایید می كنند؟

آیا متخصصان هم ایمنی واكسن های كرونا را تایید می كنند؟

ابداع كلاهی جهت بررسی مغز نوزادان

ابداع كلاهی جهت بررسی مغز نوزادان
SetFix تعمیرکار