آرشیو مطالب : هوش مصنوعی

هوش مصنوعی، آرتروز را 3 سال زودتر از مبتلاشدن پیش بینی می كند

هوش مصنوعی، آرتروز را 3 سال زودتر از مبتلاشدن پیش بینی می كند

تشخیص خطر مبتلاشدن به افسردگی با اندازه گیری تغییرات ضربان قلب

تشخیص خطر مبتلاشدن به افسردگی با اندازه گیری تغییرات ضربان قلب

تولید ربات ویژه جمع آوری زباله از اقیانوس

تولید ربات ویژه جمع آوری زباله از اقیانوس
با وجود تحریم های آمریكا؛

خدمات ابر رایانشی هواوی گسترش می یابند

خدمات ابر رایانشی هواوی گسترش می یابند

گهواره ای كه نوزاد را بدون احتیاج به والدین می خواباند

گهواره ای كه نوزاد را بدون احتیاج به والدین می خواباند

شناسایی تومورهای سرطانی با كمك اسكن ام آر آی

شناسایی تومورهای سرطانی با كمك اسكن ام آر آی

پیشبینی احتمال مبتلا شدن به 20 بیماری با كمك هوش مصنوعی

پیشبینی احتمال مبتلا شدن به 20 بیماری با كمك هوش مصنوعی

تولید تانك هوشمند و زرهی كنترل ازراه دور

تولید تانك هوشمند و زرهی كنترل ازراه دور

تشخیص نژاد و سن از روی تصویر با هوش مصنوعی

تشخیص نژاد و سن از روی تصویر با هوش مصنوعی
با تلاش پژوهشگران آمریكایی صورت می گیرد

كنترل دیابت با كمك یك الگوریتم هوش مصنوعی

كنترل دیابت با كمك یك الگوریتم هوش مصنوعی

نظارت بر سلامت افراد با الیاف نساجی هوشمند

نظارت بر سلامت افراد با الیاف نساجی هوشمند
با كمك هوش مصنوعی انجام شد

تشخیص شخصیت با سلفی

تشخیص شخصیت با سلفی

استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص كووید-19

استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص كووید-19

رایانش كوانتومی ساخت واكسن كرونا را چند روزه خواهد كرد!

رایانش كوانتومی ساخت واكسن كرونا را چند روزه خواهد كرد!

هوش مصنوعی چگونه از یافته های علوم شناختی بهره می برد

هوش مصنوعی چگونه از یافته های علوم شناختی بهره می برد
فناوری در آینه انقلاب-۵

سیر تحول صعودی در حوزه هوش مصنوعی

سیر تحول صعودی در حوزه هوش مصنوعی

آمریكا از ترس چین صادرات هوش مصنوعی را محدود می كند

آمریكا از ترس چین صادرات هوش مصنوعی را محدود می كند

استفاده ارتش آمریكا از یك تكنولوژی جدید برای مقابله با حملات موشكی

استفاده ارتش آمریكا از یك تكنولوژی جدید برای مقابله با حملات موشكی
یك جراح انگلیسی مدعی شد

عمل پیوند سر تا ده سال دیگر محقق می شود

عمل پیوند سر تا ده سال دیگر محقق می شود

رباتی كه احساسات فضانوردان را درك می كند

رباتی كه احساسات فضانوردان را درك می كند

میكروسكوپ هولوگرافیك تشخیص آسم را در كودكان تسریع می كند

میكروسكوپ هولوگرافیك تشخیص آسم را در كودكان تسریع می كند

استفاده از هوش مصنوعی برای حل مشكلات عصبی در آینده

استفاده از هوش مصنوعی برای حل مشكلات عصبی در آینده

ربات های انسان نمای استارتاپ روسی برای مشاغل پر مشتری

ربات های انسان نمای استارتاپ روسی برای مشاغل پر مشتری
با تلاش پژوهشگران آمریكایی

هوش مصنوعی طوفان تگرگ را پیش بینی می كند!

هوش مصنوعی طوفان تگرگ را پیش بینی می كند!

ساخت كامپیوتری كه لبخند تصنعی را تشخیص می دهد

ساخت كامپیوتری كه لبخند تصنعی را تشخیص می دهد
با همكاری دانشمند ایرانی صورت گرفت

پیش بینی نارسایی حاد كلیه با كمك یادگیری ماشینی

پیش بینی نارسایی حاد كلیه با كمك یادگیری ماشینی

استفاده از دوربین هوش مصنوعی برای مقابله با دزدان فروشگاه ها

استفاده از دوربین هوش مصنوعی برای مقابله با دزدان فروشگاه ها

پخت پیتزا با كمك هوش مصنوعی

پخت پیتزا با كمك هوش مصنوعی

تشخیص فتوشاپ بودن چهره با هوش مصنوعی

تشخیص فتوشاپ بودن چهره با هوش مصنوعی

خودرو های خودران جدید می ترسند

خودرو های خودران جدید می ترسند
SetFix تعمیرکار